ธีรชาติ คลังเงินตรา

คัมภีร์ฮวงจุ้ย ใจสู้มือสร้างปรับเปลี่ยนทิศ ชีวิตดีขึ้น
www.huangjuiwell.com
 http://pantip.com/profile/1326754#comments
ชีวิตที่มีความหวัง ทำให้คนมีกำลังใจต่อสู้  แต่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือชีวิตที่มีคุณค่า เราไม่ควรกลัวความล้มเหลว เพราะมันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ความสำเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำ ไม่ใช่แค่พูด
              บนเวทีแห่งโอกาสเป็นที่พิสูจน์ความสามารถตนเอง ความสำเร็จไม่ใช่กรรมพันธุ์ ทุกคนมีค่าอยู่ที่หัวใจ ไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยไม่มีการต่อสู้ ความแตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง และความแตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องแตกแยก
www.huangjuiwell.com
https://www.facebook.com/huangjuiwell11
2.jpg

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม