ยศศักดิ์ทายอาทิตย์(1) รูปร่างจริตทายจันทร์(2) กล้าแข็งขยันทายอังคาร(3) เจรจาอ่อนหวานทายพุธ(4) ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส(5) กิเลสสมบัติทายศุกร์(6) โทษทุกข์ทายเสาร์(7) มัวเมาทายราหู(8) อายุยืนอยู่ทายเกตุ(9) ภัยอาเภททายมฤตยู(0)

ยศศักดิ์ทายอาทิตย์(1)         รูปร่างจริตทายจันทร์(2)
กล้าแข็งขยันทายอังคาร(3)       เจรจาอ่อนหวานทายพุธ(4)
ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส(5) กิเลสสมบัติทายศุกร์(6)
       ทษทุกข์ทายเสาร์(7)       มัวเมาทายราหู(8)
อายุยืนอยู่ทายเกตุ(9)           ภัยอาเภททายมฤตยู(0)

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม