ยศศักดิ์ทาย 1 รูปร่างจริตทาย 2 กล้าแข็งขยันทาย 3 เจรจาอ่อนหวานทาย 4 ปัญญาบริสุทธิ์ทาย 5 กิเลสสมบัติทายศุกร์ โทษทุกข์ทายเสาร์ มัวเมาทายราหู อายุยืนอยู่ทายเกตุ ภัยอาเภททายมฤตยู

ยศศักดิ์ทาย 1 รูปร่างจริตทาย 2 กล้าแข็งขยันทาย 3 เจรจาอ่อนหวานทาย 4 ปัญญาบริสุทธิ์ทาย 5 กิเลสสมบัติทายศุกร์ โทษทุกข์ทายเสาร์ มัวเมาทายราหู อายุยืนอยู่ทายเกตุ ภัยอาเภททายมฤตยู

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม