ทฤษฎีต้องประสานปฏิบัติ ถ้าไม่คำนึงถึงความเป็นจริง นำแต่ความรู้ของหนังสือมาใช้ ต้องแก้ไขและพัฒนาความรู้นั้นอย่างเหมาะสม ตามเหตุการณ์ใหม่ และทดสอบด้วยการปฏิบัติ

ทฤษฎีต้องประสานปฏิบัติ ถ้าไม่คำนึงถึงความเป็นจริง
นำแต่ความรู้ของหนังสือมาใช้ ต้องแก้ไขและพัฒนาความรู้นั้นอย่างเหมาะสม
ตามเหตุการณ์ใหม่ และทดสอบด้วยการปฏิบัติ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม