พระพุทธองค์ ก่อนจะได้ตรัสรู้ แม้จะบำเพ็ญบารมีมายาวนานก็ยังต้องอาศัยชัยภูมิ

สถานที่นั้นสำคัญไฉน
          หากเราไม่ต้องการสร้างความสุขและสำเร็จแก่ชีวิตที่ยาวนาน มั่นคง เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเลือกเฟ้นสถานที่ให้ดีนัก
              แต่หากหวังความสุขและความก้าวหน้าแห่งชีวิต การเลือกสรรชัยภูมิต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ
              ชัยภูมิที่ดี ย่อมทำให้สุขภาพกายดี จิตใจเบิกบานมีพละกำลังอย่างประหลาด หากชัยภูมิเลวย่อม
ทำให้ สุขภาพอ่อนแอและจิตใจอ่อนโรย ขาดพละกำลัง ทำธุรกิจไม่ก้าวหน้า ขาดความสุขในชีวิตและครอบครัว
              พระพุทธองค์ ก่อนจะได้ตรัสรู้ แม้จะบำเพ็ญบารมีมายาวนานก็ยังต้องอาศัยชัยภูมิ พระองค์ต้องออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับด้านทิศตะวันออก จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางธรรม
               นั่นคือความสำคัญของชัยภูมิ
      
               

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม