อันมนุษย์ถือกำเนิดมาในโลกนี้ อาศัยกรรมก่อให้เกิด แล้วก็ทำปัจจุบันกรรมสนธิต่อไป อำนาจแห่งกุศลและอกุศลส่งได้เพียงไร เหมือนพืชพันธุ์แห่งพฤกษชาติ เมื่อมันงอกออกกิ่งและใบมันจะบอกว่ามันจะเป็นพืชล้มลุกหรือยืนต้น หรือจะเปรียบกับการพิจารณาอาคารที่สร้างขึ้น เราย่อมประมาณจากสภาพอาคารนั้นๆได้ว่ามีความต้านทานวาตภัยได้เพียงไร อันอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีตย่อมต้านวาตภัยได้มากกว่าอาคารที่ปรุงขึ้นด้วยไม้หรือไม้ไผ่ (อ.จำรัส ศิริ) www.huangjuiwell.com

อันมนุษย์ถือกำเนิดมาในโลกนี้ อาศัยกรรมก่อให้เกิด แล้วก็ทำปัจจุบันกรรมสนธิต่อไป อำนาจแห่งกุศลและอกุศลส่งได้เพียงไร เหมือนพืชพันธุ์แห่งพฤกษชาติ  เมื่อมันงอกออกกิ่งและใบมันจะบอกว่ามันจะเป็นพืชล้มลุกหรือยืนต้น หรือจะเปรียบกับการพิจารณาอาคารที่สร้างขึ้น เราย่อมประมาณจากสภาพอาคารนั้นๆได้ว่ามีความต้านทานวาตภัยได้เพียงไร อันอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีตย่อมต้านวาตภัยได้มากกว่าอาคารที่ปรุงขึ้นด้วยไม้หรือไม้ไผ่ (อ.จำรัส ศิริ)
www.huangjuiwell.com

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม