วิธีแก้เคล็ดฝันร้าย เช่น ฝันว่าประสบเหตุร้ายต่างๆ ให้สะกดจิตว่าตัวเองรอดพ้นจากเหตุร้ายนั้นๆ และให้ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ สัตว์เหล่านี้เป็นกุศลที่ช่วยให้รอดพ้นได้ และให้เขียนข้อความลงบนกระดาษ ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ได้ฝันร้าย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทอแสงผ่องอำไพ ขอให้ฝันร้ายทั้งหลายสลายไปขอให้โชคดีตลอดชีวิต.

วิธีแก้เคล็ดฝันร้าย เช่น ฝันว่าประสบเหตุร้ายต่างๆ ให้สะกดจิตว่าตัวเองรอดพ้นจากเหตุร้ายนั้นๆ และให้ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ สัตว์เหล่านี้เป็นกุศลที่ช่วยให้รอดพ้นได้ และให้เขียนข้อความลงบนกระดาษ
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ได้ฝันร้าย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทอแสงผ่องอำไพ ขอให้ฝันร้ายทั้งหลายสลายไปขอให้โชคดีตลอดชีวิต.

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม