เป้าหมายของฮวงจุ้ย คือให้ผู้ที่แก้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่นการค้า ธุรกิจ การงาน ยศศักดิ์ ตำแหน่ง สุขแข็งแรง ดู พลังน้ำพิฆาต เช่นมีบ่อ สระน้ำ อยู่ในบ้านดีร้ายอย่างไร ดู น้ำพุ อ่างบัว น้ำตก ล้วนต้องตั้งให้ถูกองศาถึงจะดี ดู ออฟฟิต โต๊ะผู้มีอำนาจ เจ้าของผู้จัดการ นั่งมุมดีและ องศาดี กิจการถึงเจริญ ดู เตียงนอนให้ถูกองศา นอนแล้วสุขภาพจะได้แข็งแรง ดู เตาให้ถูกกับทิศทางของบ้าน ดู พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หันให้ถูกโฉลกกับเจ้าบ้าน และจัดการเลี้ยงตู้ปลาให้ถูกมุม จะทำให้ร่ำรวย ดู สิ่งแวดล้อมของบ้านเช่น มีวัด มีปล่องควัน ทุกอย่างแก้ไขได้ เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

เป้าหมายของฮวงจุ้ย คือให้ผู้ที่แก้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

  
          เช่นการค้า ธุรกิจ การงาน ยศศักดิ์ ตำแหน่ง สุขแข็งแรง
          
          ดู พลังน้ำพิฆาต เช่นมีบ่อ สระน้ำ อยู่ในบ้านดีร้ายอย่างไร
 
          ดู น้ำพุ อ่างบัว น้ำตก ล้วนต้องตั้งให้ถูกองศาถึงจะดี
 
          ดู ออฟฟิต โต๊ะผู้มีอำนาจ เจ้าของผู้จัดการ นั่งมุมดีและ
  
             องศาดี กิจการถึงเจริญ
      
          ดู เตียงนอนให้ถูกองศา นอนแล้วสุขภาพจะได้แข็งแรง

          ดู เตาให้ถูกกับทิศทางของบ้าน
   
          ดู พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หันให้ถูกโฉลกกับเจ้าบ้าน

             และจัดการเลี้ยงตู้ปลาให้ถูกมุม จะทำให้ร่ำรวย

          ดู สิ่งแวดล้อมของบ้านเช่น มีวัด มีปล่องควัน

          ทุกอย่างแก้ไขได้ เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง     

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม