"เก่งอย่างเป็ด" คือเดินก็ได้ บินก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ แต่ไม่เก่งสักอย่างhttp://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=87b28886-444b-4aa8-9d27-8fc3b20adfdf

"เก่งอย่างเป็ด" คือเดินก็ได้ บินก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ 
แต่ไม่เก่งสักอย่าง

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม