หน้าบ้านที่มีบ่อน้ำสองบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำตาถือว่า ไม่เป็นมงคล ต้องใช้ไม้พุ่มปลูกบังบ่ไว้ จะพบความสุขความเจริญ

หน้าบ้านที่มีบ่อน้ำสองบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำตาถือว่า ไม่เป็นมงคล ต้องใช้ไม้พุ่มปลูกบังบ่ไว้
     จะพบความสุขความเจริญ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม