เสาที่มีหลอดไฟปักลงดิน ถ้าปักอยู่ในมุมทรัพย์ยิ่งดี เป็นการแก้เคล็ด ดึงดูดพลังชี่ออกมาจากที่ดิน เพื่อส่งเสริมด้านการเงินให้มีพลังมากขึ้น.

เสาที่มีหลอดไฟปักลงดิน ถ้าปักอยู่ในมุมทรัพย์ยิ่งดี เป็นการแก้เคล็ด ดึงดูดพลังชี่ออกมาจากที่ดิน เพื่อส่งเสริมด้านการเงินให้มีพลังมากขึ้น.

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม