ทายดวงตามวันเกิด (มีผลตั้งแต่ 17 ก.ค.-18 ส.ค.2558 เท่านั้น) การทำนายนี้ยังมิได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำนาย เป็นการทำนายเบื้องต้นเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เกิดวันอาทิตย์ หาเงินด้วยความเหนื่อยยาก มีเรื่องใช้จ่าย แต่ได้รับการช่วยเหลือ เครียดกับงาน ถ้ามีการเสี่ยงหรือลงทุนจะไม่สมหวังดังใจคิด ความรักเกิดผลดีจากความอดทน ระวังคู่ครองป่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูก เกิดวันจันทร์ การเงินดีมาก งานอาจโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ความรักดี ปานกลาง ระวังคู่เจ็บป่วย สุขภาพไม่สู้ดีนัก ต้องดูแลมากๆ เกิดวันอังคาร หมุนเงินเก่ง เงินออกไว ได้มาจ่ายไป งานระวังขัดแยังกับผู้ร่วมงาน รักอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ระวังคู่ครองป่วย สุขภาพเครียดเรื่องครอบครัว บริวาร เกิดวันพุธ เงินหมุนไม่ทัน งานไม่ราบรื่น ความรักดี ระวังสุขภาพมากๆ เกิดวันพฤหัส เงินดีมาก งานอย่าทำเกินกำลังจะเจ็บป่วยได้ ความรักดีมาก แต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดี เกิดวันศุกร์ เงินหมุนไม่ทัน คู่ครองไม่ราบรื่น ต้องดูแลสุขภาพให้ดี เกิดวันเสาร์ เงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความรักดี สุขภาพดี กุศลผลบุญจากการทำนายนี้ ขออุทิศแด่ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ผิดถูกอย่างไร ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ธีรชาติ คลังเงินตรา

ทายดวงตามวันเกิด (มีผลตั้งแต่ 17 ก.ค.-18 ส.ค.2558 เท่านั้น)
     การทำนายนี้ยังมิได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำนาย เป็นการทำนายเบื้องต้นเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
  • เกิดวันอาทิตย์ หาเงินด้วยความเหนื่อยยาก มีเรื่องใช้จ่าย แต่ได้รับการช่วยเหลือ เครียดกับงาน ถ้ามีการเสี่ยงหรือลงทุนจะไม่สมหวังดังใจคิด ความรักเกิดผลดีจากความอดทน ระวังคู่ครองป่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูก 
  • เกิดวันจันทร์  การเงินดีมาก งานอาจโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ความรักดี ปานกลาง ระวังคู่เจ็บป่วย สุขภาพไม่สู้ดีนัก ต้องดูแลมากๆ
  • เกิดวันอังคาร หมุนเงินเก่ง เงินออกไว ได้มาจ่ายไป งานระวังขัดแยังกับผู้ร่วมงาน รักอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ระวังคู่ครองป่วย สุขภาพเครียดเรื่องครอบครัว บริวาร
  • เกิดวันพุธ เงินหมุนไม่ทัน งานไม่ราบรื่น ความรักดี ระวังสุขภาพมากๆ
  • เกิดวันพฤหัส เงินดีมาก งานอย่าทำเกินกำลังจะเจ็บป่วยได้ ความรักดีมาก แต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดี
  • เกิดวันศุกร์ เงินหมุนไม่ทัน คู่ครองไม่ราบรื่น ต้องดูแลสุขภาพให้ดี
  • เกิดวันเสาร์ เงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความรักดี สุขภาพดี
    กุศลผลบุญจากการทำนายนี้ ขออุทิศแด่ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ผิดถูกอย่างไร ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
ธีรชาติ คลังเงินตรา   

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม