http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=57c60b5d-23b2-4375-ab01-ec88260c83e1 มีนักร้องเล่าให้ฟังว่า มีเสี่ยหน้าโง่มาแจกพวงมาลัยเรื่อยๆ ไม่รู้ที่บ้านลูกเมียมีกินไหม และยังบอกว่า อยู่บ้านนอกเลี้ยงควาย เข้ากรุงเป็น...

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=57c60b5d-23b2-4375-ab01-ec88260c83e1
มีนักร้องเล่าให้ฟังว่า มีเสี่ยหน้าโง่มาแจกพวงมาลัยเรื่อยๆ ไม่รู้ที่บ้านลูกเมียมีกินไหม และยังบอกว่า อยู่บ้านนอกเลี้ยงควาย เข้ากรุงเป็น...

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม