***จำได้ว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านหลังเลิกเรียน มีเหลือเพียงกระติกน้ำร้อนใบเดียวเท่านั้น*** http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=94f47703-4cd0-4496-89aa-bdfa39cc9a26&ctid=41c109cc-6617-4f7e-928a-f1ec3f175cc0

***จำได้ว่า  เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านหลังเลิกเรียน  มีเหลือเพียงกระติกน้ำร้อนใบเดียวเท่านั้น***
http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=94f47703-4cd0-4496-89aa-bdfa39cc9a26&ctid=41c109cc-6617-4f7e-928a-f1ec3f175cc0

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม