ประตูบ้านที่ให้โชคลาภ การแก้ไขฮวงจุ้ยถือเป็นลำดับที่ 3 (1.ประพฤติดี 2.จิตใจดี 3.และที่สำคัญอันจะขาดเสียมิได้คือ ความกตัญญู ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว จะแก้ฮวงจุ้ยให้ดี 100% ก็ไม่มีประโยชน์ การหารหัสราศีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ชาวราศีตะวันออกและชาวราศีตะวันตก เมื่อรู้ว่าเราเป็นชาวราศีอะไรก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการหันหน้าเตาไฟ การหันหน้าพระพุทธรูป การหันหน้าภาพบรรพบุรุษที่เคารพ การหันหัวเตียงนอน การหันหน้าประตูบ้าน ชาวราศีตะวันออก ได้แก่ รหัส 1 3 4 9 ทิศดีมี 4 ทิศคือ -ทิศตะวันออก -ทิศตะวันออกเฉียงใต้ -ทิศเหนือ -ทิศใต้ ชาวราศีตะวันตก ได้แก้ รหัส 2 5 6 7 8 ทิศดีมี 4 ทิศคือ -ทิศตะวันตก -ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ทิศตะวันตกเฉียงใต้ -ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=3778264e-0360-4c7c-ab9b-a093cf912415

ประตูบ้านที่ให้โชคลาภ
การแก้ไขฮวงจุ้ยถือเป็นลำดับที่ 3 (1.ประพฤติดี 2.จิตใจดี 3.และที่สำคัญอันจะขาดเสียมิได้คือ ความกตัญญู ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว จะแก้ฮวงจุ้ยให้ดี 100% ก็ไม่มีประโยชน์
         การหารหัสราศีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  ชาวราศีตะวันออกและชาวราศีตะวันตก เมื่อรู้ว่าเราเป็นชาวราศีอะไรก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการหันหน้าเตาไฟ การหันหน้าพระพุทธรูป การหันหน้าภาพบรรพบุรุษที่เคารพ การหันหัวเตียงนอน การหันหน้าประตูบ้าน
         ชาวราศีตะวันออก ได้แก่ รหัส 1 3 4 9 ทิศดีมี 4 ทิศคือ
         -ทิศตะวันออก
         -ทิศตะวันออกเฉียงใต้
         -ทิศเหนือ
         -ทิศใต้
        ชาวราศีตะวันตก ได้แก้ รหัส 2 5 6 7 8 ทิศดีมี 4 ทิศคือ
         -ทิศตะวันตก
         -ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
         -ทิศตะวันตกเฉียงใต้
         -ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=3778264e-0360-4c7c-ab9b-a093cf912415

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม