ประตู

ประตู
        ประตูเป็นที่หายใจหรือชี่เข้ามาในบ้าน ถ้าประตูไม่หันไปถูกกับรหัสเจ้าของบ้านแล้ว การดำเนินชีวิตจะไม่ราบรื่น
      การหันของประตูบ้านหรือการหันของประตูอื่นภายในบ้าน ควรจะหันไปทิศที่ดีที่สุดของเจ้าของบ้าน แต่ไม่ค่อยปฏิบัติกัน ประตูห้องแต่ละห้องต้องหันไปทางที่ให้คุณกับผู้อยู่อาศัยในห้องนั้น ดังนั้น ลูกชาย ลูกสาว ก็มีทิศมงคลต่างไปจากพ่อหรือแม่ เนื่องจากห้องนอนนั้นสัมพันธ์กับความสามัคคี และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถ้าหันประตูห้องนอนถูกทิศ จะทำให้ชี่ของครอบครัวดีขึ้น ทำให้เกิดความสามัคคีภายในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามี ภรรยา
        ประตูบานหลัก สามารถทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้ การเสริมของประตูอื่นเช่น ประตูหลักของคนหนึ่งหันไปทางทิศใต้ ซึ่งมีธาตุไฟเป็นองค์ประกอบและมีประตูข้างหันไปทางตะวันออก/ใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไม้เล็ก เนื่องจากไม้ก่อให้เกิดไฟตามหลักเบญจธาตุ จึงก่อให้เกิดการส่งเสริมกัน แนวทางนี้สำคัญควรจดจำไว้ครับ. 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม