ห้องน้ำ

ฮวงจุ้ยไม่ได้กำหนดความหมายที่ดีสำหรับห้องน้ำ


เพราะเป็นพื้นที่สำหรับชำระล้างและทำความสะอาด โดยเฉพาะพื้นที่สกปรกของบ้าน จะถูกชะล้างออกไป ฉะนั้นส่วนนี้ต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เป็นมงคล เพราะห้องน้ำเชื่อว่าสามารถ กด ให้โชคร้ายกลับลงไปและควบคุมพลังงานซาชี่ได้ ห้องน้ำมักจะอยู่ในส่วนที่อับโชคอื่นๆ แต่ถ้าในบ้านมีสมาชิกมีส่วนที่อับโชคต่างกันก็ย่อมมีปัญหา ถ้าเช่นนั้นก็ต้องหาทิศทางที่อับโชคของผู้เป็นใหญ่ในบ้าน และไม่ดีถ้าไปอยู่ในทิศที่เป็นมงคลคับ.

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม