ห้องนอน

ห้องนอน
ห้องนอนแต่ละห้องในบ้านต้องเหมาะกับตำแหน่งที่ดีที่สุดของเจ้าของห้องหรือเจ้าของบ้าน และมีการจัดวางตำแหน่งที่แน่นอน โดยหันศีรษะไปทิศที่ดี และประตูห้องนอนหันไปทิศที่เป็นมงคลด้วย เพื่อให้เกิดพลังที่ดีแก่ผู้นั้น  แต่สิ่งที่สำคัญต้องไม่ตั้งเตียงใต้ขื่อหรือคาน ไม่นอนขวางประตู อยู่แนวเดียวกับประตู
         การนอนไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคปวดขา ปวดตามร่างกาย หรือเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้คับ.

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม