ตำแหน่งเตา

ตำแหน่งเตา
          ตำแหน่งเตาไฟหรือเป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีและโชคของครอบครัว ดังนั้นแม้คุณจะประสบความสำเร็จมากเพียงไร ถ้าปากเตา(จุดบังคับหรือปิด-เปิด)หันไปทิศที่ไม่ดีแล้ว ผลก็คือ ฮวงจุ้ยจะเป็นไปด้านลบ 
            ปากเตาแสดงถึงแหล่งพลังงาน และเมื่อเราใช้หม้อหุงข้าวแบบสมัยใหม่ ปากเตาคือบริเวณสวิทซ์นั่นเอง เมื่อบ้านประสบปัญหาด้านโชคร้าย สาเหตุอาจมาจากหันเตาไฟไปทิศที่ไม่ดีก็ได้ 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม